گروه فنی و مهندسی

گروه آموزش فنی و مهندسی

لیست کلاس ها

ردیف

نام دوره

نام استاد

مدت دوره(ساعت)

روز و ساعت

ظرفیت

شهریه

توضیحات

 1

کلید فولاد

مهندس تهوری

8

94/10/2    14-18

  94/10/3 8-12  

20

800000

 

             
مدارک لازم جهت ثبت نام:                                                         
۱- یک قطعه عکس
۲- تکمیل فرم ثبت نام  دانلود فرم
۳- فیش بانکی واریز شهریه به شماره حساب 0105954332002 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نزد بانک ملی ایران
جهت ثبت نام به نماینده دوره آقای سجاد شمایلی (انجمن متالوژی) در دانشکده فنی و مهندسی مراجعه فرمائید.