گواهینامه دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی (ویژه اعضا محترم هیات علمی و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی) با کد شناسه 1127 صادر شد.

۱۱ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۷:۵۱ کد : ۸۱۰ اطلاعیه ها
گواهینامه دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی (ویژه اعضا محترم هیات علمی و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی) با کد شناسه 1127 صادر شد.
گواهینامه دوره آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی (ویژه اعضا محترم هیات علمی و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی) با کد شناسه 1127 صادر شد.

به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان ارجمند حوزه معاونت پژوهش و فناوری که در کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی (ویژه اعضا محترم هیات علمی و کارکنان حوزه معاونت پژوهشی) با کد شناسه ۱۱۲۷ شرکت داشته اند میرساند: گواهینامه دوره مذکور صادر شده است، کارکنان محترم لطفاً جهت دریافت گواهی مذکور در ساعات اداری به اداره توسعه و تعالی سازمانی مراجعه نمایند و گواهینامه اساتید گرانقدر به دفتر کارگزینی هیات علمی ارسال خواهد شد. با تشکر- اداره توسعه و تعالی سازمانی