جدول برگزاری دورهای ضمن خدمت اعضاء هیات علمی و کارکنان در نیمسال دوم

۱۴ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۲۱۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۵

ردیف

نام دوره

شناسه

استاد

دوره

مکان

برگزاری

روز

برگزاری

ساعت برگزاری

ساعت

دوره

تاریخ

 شروع

ظرفیت

ملاحظات

 1.  

آشنایی با مبانی علمی و عملی دستگاه کوانتومتری

99914

دکتر عباسی

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

14لغایت16

16

بعد از امتحانات

...

مختصص کارشناسان آزمایشگاه

 1.  

آشنایی با طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

99919

دکتر خرمی

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

14لغایت16

16

بعد از امتحانات

...

مختصص کارشناسان آزمایشگاه

 1.  

آشنایی با امنیت اطلاعات در سیستم های کامپیوتری

6009

خانم دکتر نحوی

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

14لغایت16

8

بعد از امتحانات

...

کارکنان

 1.  

نشر کتب علمی و امور کتابخانه ها

5025

خانم باقری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

14لغایت16

8

بعد از امتحانات

...

مختص کارشناسنان کتابخانه ها

 1.  

هوش هیجانی

2606

مشهدی فراهانی

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

14لغایت16

24

بعد از امتحانات

...

کارکنان

 1.  

افسردگی، تشخیص ودرمان

1806

دکتر بلیاد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

14لغایت16

24

بعد از امتحانات

...

کارکنان

 1.  

رسالت اخلاق اسلامی کارکنان در واحدهای دانشگاهی

33371

حاج آقا انصاری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

14لغایت16

16

بعد از امتحانات

...

کارکنان

 1.  

روش تدریس پیشرفته

3127

دکتر هژبری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

24

--

...

هیات علمی

 1.  

تهیه BP و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری

33349

دکتر لتیباری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

 1.  

تدوین، اجرا وارزیابی برنامه های فوق برنامه ورزشی

7154

دکتر کهن دل

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

 1.  

سیستم رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

7135

دکتر روح نیا

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

 1.  

تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران

4329

دکتر اوحدی

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

 1.  

آشنایی با ساختار بانک های اطلاعاتی و طراحی آن

1607

دکتر وزیری

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

متعاقباً اعلام می گردد

16

--

...

هیات علمی

 

۲ رای